هزینه خدمات دندانپزشکی در کلینیک نگین صاحبقرانیه به شرح زیر است.

لازم به ذکر است این قیمت ها ممکن است به دلیل نوسان هزینه مواد اولیه دندانپزشکی تغییر کنند، بنابراین پیش از رزرو وقت اینترنتی، حتما آخرین قیمت خدمات دندانپزشکی را از طریق تماس تلفنی با مطب، جویا شوید.

قابل توجه بیماران گرامی
برای بهره مندی از تخفیف های ۲۰ درصدی برای خدمات ایمپلنت، لمینت و کامپوزیت، خدمات عمومی دندانپزشکی و دندانپزشکی اطفال برای مدت محدود، با شماره ۰۲۱۲۶۱۴۰۱۳۴ تماس گرفته و نوبت دندانپزشکی خود را سریعاً رزرو کنید.

به دلیل احتمال تغییر قیمت ها، لطفا قبل از ثبت نوبت تماس بگیرید.

نوع خدمات
قیمت
جراحی ایمپلنت همراه با روکش۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
جراحی افزایش طول تاج دندان۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ترمیم

۶.۰۰۰.۰۰۰-۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال

درمان ریشه دندان (عصب کشی)

۷.۰۰۰.۰۰۰-۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
post (ریختگی)۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال

روکش (pfm)۲۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال
روکش (زیرکونیا)

۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

کامپوزیت زیبایی

۱۰.۰۰۰.۰۰۰-۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال
لمینیت

۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

خارج کردن دندان عقل

۴.۵۰۰.۰۰۰-۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال

خارج کردن دندان معمولی
۴۵.۰۰۰.۰۰-۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
جراحی دندان عقل
۱۵.۰۰۰.۰۰۰-۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ارتودنسی هر فک

۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰-۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
دست دندان هر فک

۳۰.۰۰۰.۰۰۰-۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

اسنپ آن اسمایل۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
پروتز پارسیل بدون اسکلت فلزی هر فک۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
پروتز پارسیل با اسکلت فلزی۶۵.۰۰۰.۰۰۰-۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تعمیر پروتز شکسته۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
پروتز لثه نرم۶۰.۰۰۰.۰۰۰-۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
ریلاین۸.۵۰۰.۰۰۰ ریال
ریلاین رابراتواری۱۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال
اوردنچر۶۰.۰۰۰.۰۰۰-۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
ایمپلنت۹۵.۰۰۰.۰۰۰-۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
چسباندن روکش ایمپلنت۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال
دنچر ثابت روی ایمپلنت هر فک۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
روکش پونتیک کنار ایمپلنت۲۵.۰۰۰.۰۰۰-۲۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال
سینوس لیفت۴۰.۰۰۰.۰۰۰-۳۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال
فرنکتومی(لبخند لثه ای)۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
خدمات بی حسی۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
بایت گارد۱۲.۰۰۰.۰۰۰-۸.۵۰۰.۰۰۰ ریال
بلیچینگ دو فک۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
معاینه برای بیمار جدید و قدیم۳.۰۰۰.۰۰۰-۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال
ترمیم املگام۷.۵۰۰.۰۰۰-۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال
آنله و اینله پرسلن۲۷.۰۰۰.۰۰۰-۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
روکش زیبایی۳۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
چسباندن پست۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال
پست۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
در آوردن پین۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال
بریدن روکش۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال
ونیر کامپوزیت۱۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال
پالپ کپ (دای کل)۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
وایتال پالپ تراپی۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال
پالپوتومی اطفال۷.۰۰۰.۰۰۰-۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
عصب کشی۲۸.۰۰۰.۰۰۰-۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
درمان مجدد ریشه۲۰.۰۰۰.۰۰۰-۱۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال
ای پی کو (انتهای ریشه)۲۴.۰۰۰.۰۰۰-۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
پیوند استخوان۱۸.۰۰۰.۰۰۰-۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
آماده کردن فضای پست۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال
جرمگیری۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
دست دندان هر فک۶۰.۰۰۰.۰۰۰-۴۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال