آدرس: اقدسیه ، خیابان موحد دانش ، نبش کوچه نیلوفر، ساختمان پزشکان صاحبقرانیه ، طبقه ۶ ، واحد ۶٠٣

شماره تماس : ۰۲۱۲۶۱۴۰۱۳۴۰۲۱۲۶۱۴۰۱۳۵

روزهای حضور در مطب: یکشنبه، سه شنبه و پنجشنبه